SR MyBBCoder

Plugin adds custom MyCodes and buttons in your post editor.
Version: 1.5.0
Autor: Soul Reaver
Deutsche Übersetzung: noch nicht übersetzt
Hochgeladen: 28.11.2009
Letzte Aktualisierung: 05.12.2010
Support: https://www.mybb.de/forum/thread-21833.html (0 Beiträge)
Kompatibilität: MyBB 1.6.x
Bisherige Downloads: 284
Vorschau
Vorschau
#####
English:
Plugin adds custom MyCodes and buttons for them in your post editor.
From version 1.2, there will be also buttons to resize message editor.
For more info, check readme file in package.

Live preview: HERE
#####

#####
Polish:
Plugin dodaje do u?ytku kilka MyCodów, którym przyporz?dkowane s? dodatkowe przyciski w edytorze postu.
Od wersji 1.2 plugin umo?liwia tak?e zmian? rozmiarów edytora w czasie edycji postów za pomoc? dodanych przycisków.
Wi?cej informacji w pliku readme w paczce.
Paczka zawiera plugin wraz z polskimi i angielskimi plikami j?zykowymi.

Live preview: Tutaj
#####

works under MyBB 1.4 and 1.6

Vorschau:
http://mybb.soururiibaa.pdg.pl/plugins.php?plg=mybbcoder

Quelle: SR MyBBCoder bei MyBB.com